Freshman observing butterflies

Bell Schedules

A-Day Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:10 AM 9:45 AM 95 min
Period 3 9:50 AM 11:25 AM 95 min
Period 5 11:30 AM 1:40 PM 130 min
1st Lunch 11:25 AM 11:55 AM 30 min
2nd Lunch 12:00 PM 12:30 PM 30 min
3rd Lunch 12:35 PM 1:05 PM 30 min
4th Lunch 1:10 PM 1:40 PM 30 min
Period 7 1:45 PM 3:20 PM 95 min
B-Day Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
SST 8:10 AM 9:45 AM 95 min
Period 2 9:50 AM 11:25 AM 95 min
Period 4 11:30 AM 1:40 PM 130 min
1st Lunch 11:25 AM 11:55 AM 30 min
2nd Lunch 12:00 PM 12:30 PM 30 min
3rd Lunch 12:35 PM 1:05 PM 30 min
4th Lunch 1:10 PM 1:40 PM 30 min
Period 6 1:45 PM 3:20 PM 95 min
2 Hour Delay Schedule A-Days are periods 1, 3, 5, & 7
B-Days are periods 2, 4, 6, & SST
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1/2 10:10 AM 11:05 AM 55 min
Period 3/4 11:10 AM 1:20 PM 130 min
1st Lunch 11:05 AM 11:35 AM 30 min
2nd Lunch 11:40 AM 12:10 PM 30 min
3rd Lunch 12:15 PM 12:45 PM 30 min
4th Lunch 12:50 PM 1:20 PM 30 min
Period 5/6 1:25 PM 2:20 PM 55 min
Period 7/SST 2:25 PM 3:20 PM 55 min